ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၏ “Online ICT Project Competition in New Normal Life, 2020” ပြိုင်ပွဲကို (၇.၉.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှစတင်၍ Microsoft Team ဖြင့် Online ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်မှ ပြိုင်ပွဲဝင် Project(၁၁)ခုနှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘာသာရပ်မှ ပြိုင်ပွဲဝင် Project (၃)ခုတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများမှ ဆုရရှိသော အသင်းများအား ပထမဆု(၃၀၀၀၀၀/-)ကျပ်၊ ဒုတိယဆု(၂၀၀၀၀၀/-)ကျပ် နှင့် တတိယဆု(၁၀၀၀၀၀/-)ကျပ် စသည်ဖြင့်ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

ဆုရရှိသောအသင်းများ-

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်

#ပထမဆု- Gen Z အသင်း (Webpage Framework Generator)

#ဒုတိယဆု- Collectives အသင်း (Learn Dtools)

#တတိယဆု– Reality of Unreal အသင်း (Our Uni (Version 2.0)

ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘာသာရပ်

#ပထမဆု– Creative teenagers အသင်း (Smart City)

#ဒုတိယဆု– 3 ERROR အသင်း (Fire Fighting Robot)