၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆လ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot-1 သုံးထပ်စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၁၉၂’ x ၃၈’) နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2021/11/Lot-1.pdf Lot-2 (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/သူ အိပ်ဆောင်(၂)ထပ် RC (၂၁၂’ x ၁၃၂’)(၂၆၉၂၄ စ/ပေ)(၁)လုံး၊ ထမင်းစားဆောင်(၁၂၂’ x ၄၈’)(၅၈၅၆ စ/ပေ)နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး(၁၁၁၈ပေ)ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2021/11/Lot-2.pdf Lot-3 အုတ်ခြံစည်းရိုး(၂၉၇၀)ပေခန့် ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း၊ (RC COLUM & RC GROUND BEAM)…

World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2021 ပြိုင်ပွဲဝင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (အိုင်တီယူ) မှကြီးမှုး၍ (၁၀) ကြိမ် မြောက် World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2021 ပြိုင်ပွဲအား Sustainable Development Goals (SDGs) ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီစေရေးအတွက် အိုင်စီတီ ကဏ္ဍ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ အတွေ့အကြုံ များကို မျှဝေဆွေးနွေးကာ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည့် Mechanism တစ်ရပ်…

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) Learning Management System (LMS)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ Learning Management System (LMS) မှ သင်ခန်းစာများလေ့လာသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် username နှင့် password တို့ကို ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ ၏ edu mail သို့ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အတန်းအလိုက် ဘာသာရပ်များကို http://lms.ucsmgy.edu.mm/ တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်ကြေညာလိုက်သည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ရုံးသုံးပရိဘောဂ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot-1(Printer, Desktop Computer, Laptop Computer, Document Scanner) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-1-20-21OE.xlsx Lot-2( Copier) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-2-20-21-OE.xlsx Lot-3 Air-Con( 3 HP ,Stand type)နှင့်( Air-Con 2 HP , Split type) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-3-20-21-ME.xlsx Lot-4(Portable Projector, Wall Screen) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4.pdf https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-4-20-21-ME.xlsx Lot-5(UPS) https://www.ucsmgy.edu.mm/storage/2020/12/Lot-5.pdf…