ဗီယက်နမ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအသင်း (VNISA – Vietnam InformationSecurity Association) မှ မြန်မာသတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးအသင်း(Myanmar Information Security Association-MiSA)သို့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ပြိုင်ပွဲ “The ASEAN Students Contest on Information Security 2020-ASCIS 2020” တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများ Team Registration Form ကို September 30, 2020 နောက်ဆုံး ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Team တစ်ခုတွင် member 4 ဦးဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူများကို MiSA နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ဆုရ ကျောင်းသားဟောင်းများမှ Coach & Training Webniar ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Submission dead line : September 30, 2020

Starting Round: Online on October 17, 2020

Qualifying Round: Online on October 31 , 2020

Final Round: Online on November 28th, 2020