သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ General Sir John Kotelawala Defence University (KDU) မှ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် သင်တန်းများသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် တက်ရာက်လိုသည့် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း နှင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည် www.kdu.ac.lk သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။