ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပဉ္စမနှစ်သင်တန်းမှ Project ပြုလုပ်မည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ 1st project seminar ကို (၁.၇.၂၀၂၀ , ၂.၇.၂၀၂၀ , ၃.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့များတွင် Google meet ဖြင့်Online Presentation ပြုလုပ်သွားမည်။Presentation ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့၏ project title အလိုက်အောက်ပါအချက်အလက်များတင်ပြနိုင်ရမည်။

(1) System Design (System flow/use case)

(2) Database Design (ER diagram )must be presented

(3) UI Design (if possible) should be presented