၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းမှ မဟာတန်းသင်တန်းအထိတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံး edu mail အသုံးပြုမှုစစ်တမ်းကောက်ယူလိုသဖြင့် ဖော်ပြပါ Link မှတစ်ဆင့် Form ဖြည့်သွင်းကြရန်။https://forms.gle/Fco7Jw5jC2kn11of8