၁။ (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်(၂)ထပ်(၂၁၂ ‘ x ၃၄’ )၊သံကူကွန်ကရစ်(၂)ထပ် စားဖိုဆောင်နှင့် ထမင်းစားဆောင်(၁၂၂’ x ၄၈’) သံကူကွန်ကရစ်၊ အဆောင်ဝင်လမ်း(၂၀၀’ x ၁၂’ x ၈”)၊ ပြင်ပရေ(၄ လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလံ ၁၂၀၀၀ ဆံ့မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5 HP Summersible pump နှင့် အဆောက်အဦ၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်အဆောက်အဦ (၁) လုံး၂။ (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၁၀၀’ x ၃၀’)၊ ပြင်ပရေ(၄ လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလံ ၁၂၀၀၀ဆံ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5 HP Summersible pump နှင့် အဆောက်အဦ၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင် အဆောက်အဦ (၁) လုံး ၃။ (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်ဆောင်မှ (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဆောင်အား ဖြတ်သန်းလျက် ပင်မသုံးထပ်ကျောင်းဆောင်နောက်ကျော်သို့သွားသော ကွန်ကရစ်လမ်း( အလျား ၁၃၀၀ပေ၊ အနံ ၁၂ ပေ၊ အမြင့် ၆ လက်မ) ဖောက်လုပ်ခြင်း၄။ ပင်မသုံးထပ်ကျောင်းဆောင်မှ စားသောက်ဆိုင်သို့သွားသော လျှောက်လမ်းအမိုး မိုးခြင်း(အလျား ၂၆၀ ပေ၊ အနံ ၁၀ ပေ) ၅။ ဂါလံ (၁၀၀၀၀)ဆံ့ တက္ကသိုလ်၏ ပင်မသံရေလှောင်ကန်ကြီးအား ဖိုက်ဘာအလွှာကပ်ခြင်း၆။ သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ပေါ်တွင် သုံးရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရန် ဂါလံ (၃၂၀၀)ဆံ့ ရေလှောင်ကန်များတပ်ဆင်ခြင်း၇။ အလျား (၉၀)ပေ၊ အနံ (၁၀)ပေရှိ၊ ဆိုင်ကယ်/ကားရပ်နားရန် Stand ဆောက်လုပ်ခြင်း၈။ ပေ(၃၀)၊ ပေ(၂၀) အကျယ် အစည်းအဝေးခန်းအား ပါကေးခင်းခြင်း၉။ ပေ(၄၀)၊ ပေ(၃၀) အကျယ် Hardware Lab ခန်းအား ပါကေးခင်းခြင်း၁၀။ သင်ကြားရေးဌာနခန်းများနှင့် စာကြည့်တိုက်အား သံပန်းများတပ်ဆင်ခြင်း၁၁။ Hardware Lab အခန်းအား ခန်းဆီးလိုက်ကာများတပ်ဆင်ခြင်း၁၂။ တစ်နာရီလျင် လီတာ (၂၅၀)ထွက်ရှိသော ရေသန့်စက်တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် လီတာ (၁၀၀၀)ဆံ့ ရေသန့်ရေအေးကန် တပ်ဆင်ခြင်း