၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအား ၁၇-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထမပိုင်းကို နံနက်(၈:၃၀) မှ နေ့လည်(၁၂:၀၀)ထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၀၀) ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် နှစ်အလိုက်ထူးချွန်ဆုမာျးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်