တက္ကသိုလ်၏ သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြင့်စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အင်တာနက် Bandwidth ကို ယခုလက်ရှိသုံးစွဲနေသော 10Mbps မှ 50Mbps သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။