ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ Learning Management System (LMS) မှ သင်ခန်းစာများလေ့လာသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် username နှင့် password တို့ကို ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ ၏ edu mail သို့ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အတန်းအလိုက် ဘာသာရပ်များကို http://lms.ucsmgy.edu.mm/ တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်ကြေညာလိုက်သည်။