၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာတာဝန်ခံ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအခမ်းအနားကို (၁၁-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၉:၀၀) မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ(၁:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် မဲရွေးချယ်ခြင်းပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသူ စုစုပေါင်း(၇၈၈)ဦးရှိပြီး လာရောက်မဲပေးသူ (၆၅၄)ဦး လာရောက်မဲပေးခဲ့ပါသည်။ မဲရလဒ်များအရ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ နေရာအတွက် စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းမှ မောင်ရဲရင့်(ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) နှင့် ဒုတိယဥက္ကဌ နေရာအတွက် စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းမှ မောင်အေးမင်ကို(ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) တို့အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသမီးရေးရာတာဝန်ခံရွေးချယ်ခြင်းအတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသူ စုစုပေါင်း(၄၇၃)ဦးရှိပြီး လာရောက်မဲပေးသူဦးရေ (၄၁၂)ဦး မဲပေးခဲ့ပါသည်။ မဲရလဒ်များအရ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး) အမျိုးသမီးတာဝန်ခံနေရာအတွက် စတုတ္ထနှစ်သင်တန်းမှ မစုစုစံ(ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။